Послуги з Пошуку Керівників Вищої Ланки (Executive Search) передбачають систематичний пошук та професійний відбір управлінських команд, зокрема Голів Правління, Віце-Президентів, Генеральних Директорів на локальному та міжнародному рівнях.

 

  • Ми чітко дотримуємося західної методології Пошуку Керівників Вищої Ланки, відповідно до якої кожен проект пошуку розпочинається з детального вивчення цілей та завдань Клієнта, його корпоративної культури та підходів до ведення бізнесу, визначення критеріїв пошуку та відбору. За результатами цієї роботи формується профіль посади (job order) та план пошуку.
  • На наступному етапі відбувається формування списку цільових компаній та кандидатів.
  • Після цього United Consultants проводять телефонні інтерв’ю для первинного відбору кандидатів та особисті співбесіди з обраними кандидатами для оцінки їхньої відповідності профілю посади. Результатом цього етапу є формування короткого списку кандидатів, який і буде надано Клієнтові.
  • Наступний етап пошуку складається з серії інтерв’ю обраних кандидатів з Клієнтом. Завдання цього етапу – обрати кандидата з відповідним досвідом та здатністю зробити внесок у розвиток компанії та досягнення поставлених цілей.
  • Завершальний етап пошуку передбачає участь у переговорному процесі Клієнта та Кандидата щодо умов співпраці, а також підтримку кандидата в період переходу на нове місце роботи та адаптації.

 

Ми в United Consultants дотримуємося підходу, який базується на взаємовигідній співпраці, та виконуємо роль медіатора між Клієнтом та успішним кандидатом при обговоренні компенсаційного пакету, додаткових пільг та умов співпраці. Ми інформуємо Клієнта про всі побоювання кандидата щодо роботи та допомагаємо кандидату правильно оцінити пропозицію. Таким чином, ми допомагаємо досягнути взаємовигідних домовленостей між Клієнтом та Кандидатом, і такий підхід позитивно впливає на кількість успішно виконаних проектів пошуку. На завершальному етапі проекту ми також підтримуємо Клієнта та Кандидата у процесі переходу та адаптації для забезпечення комфортного вступу на посаду та успішної інтеграції в організацію. Ми в United Consultants приділяємо цьому етапу особливу увагу, і наші Клієнти у Центральній та Східній Європі, а також у країнах СНД високо цінують такий підхід.

 

Визначальним у виконанні проектів Пошуку Керівників Вищої Ланки є власний досвід Консультанта та чітке дотримання методології. Окрім того, знання ринку, велика мережа бізнес-контактів, вміння використовувати різні методи збору та аналізу інформації також впливають на успішне виконання проектів пошуку. Разом з тим, проект неможливо виконати успішно без участі Клієнта. Пошук Керівників Вищої Ланки виконує проектна команда, яка складається з Консультантів та / або Партнера.